image1 image2 image3 image4

Serdecznie Państwa witamy na stronie naszej kancelarii!

 

   Celem kancelarii jest zapewnienie usług prawnych na wysokim, profesjonalnym poziomie przy uwzględnieniu najlepszego interesu Klientów. Korzystam z programu informacji prawniczej LEX, dzięki czemu mam dostęp do bieżącego stanu prawnego i orzecznictwa. W związku z wykonywaną działalnością jestem ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

 

 Doraźna pomoc prawna w zakresie:

 

  • Pisania pism, podań, odwołań, skarg do firm, urzędów, organów władzy itp.,
  • Sporządzanie pism procesowych w sprawach cywilnych,
  • Wypełnianie druków i formularzy urzędowych itp.
  • Postępowania kontrolnego  i postępowania administracyjnego
  • Udzielanie opinii i porad prawnych
  • Usług biurowych dla osób fizycznych i firm